Veckans Bergmanfilm: Vargtimmen

Veckans Bergmanfilm är Vargtimmen. Den visas av Cinemateket i Stockholm onsdagen den 17 oktober klockan 18. Dessförinnan, kl 17, hålls ett samtal i Filminstitutets bibliotek då Emma Gray Munthe samtalar med författaren Anna Sofia Rossholm, aktuell med boken ”Ingmar Bergman och den lekfulla skriften : studier av anteckningar, utkast och filmidéer i arkivets samlingar”.

”Ingmar Bergman hade skrivit färdigt ett första manuskript till Vargtimmen – under titeln ‘Människoätarna’ (även refererat till i Stimulantia) – redan hösten 1964. När han fick lunginflammation med efterföljande komplikationer våren 1965 lades projektet på is. Bergman genomgick nu ett slags kris, ur vilken Persona (och den med filmen intimt förknippade essän ‘Ormskinnet’) föddes. Den senare låg honom närmare och spelades in sommaren 1965; Vargtimmen sköts upp till året därpå. Den fick premiär först 1968: då var hans nästa film, Skammen, redan färdiginspelad.

Tillsammans med hustrun Alma har konstnären Johan Borg sedan sju år dragit sig tillbaka till en liten ö i havsbandet för att finna trygghet och ro. Den senaste tiden har han plågats av mardrömmar och alltmer slutit sig inom sig själv. När Alma läser Johans dagbok får hon veta att han tidigare haft en relation med Veronica Vogler på samma ö.

Filmens titel förklaras i en förtext:

‘Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning. Det är timmen då de flesta människor dör, då sömnen är djupast, då mardrömmarna är verkligast. Det är timmen då den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest, då spöken och demoner är mäktigast. Vargtimmen är också den timme när de flesta barn föds.’

I ‘Bergman om Bergman’ talar regissören om att filmens huvudperson Johan Borg ser sitt eget konstnärskap som en plåga: ‘Han kommer inte ifrån det. Det är alltså inte tal om en gåva eller något som är pålagt. Det finns ingen utom­världslig relation. Det finns där bara en sjukdom, en perversion, en kalv med fem ben. Han ser mycket brutalt på situationen.’

Denna hållning till sin verksamhet verkar i mycket likna Bergmans egen.”

Texten ovan kommer från ingmarbergman.se, Stiftelsen Ingmar Bergmans hemsida. Följ länken längst ner på sidan om du vill läsa mer om veckans Bergmanfilm hos dem.

Veckans Bergmanfilm

Här finns en länk till filmens post i Svensk Filmdatabas. Dessutom förekommer eventuellt länkar till fler filmer som Ingmar Bergman var involverad i vid ungefär samma tid.

Läs mer