Affischer från Lunds universitet

En artikel av
Filminstitutets bild- och affischarkiv
Detalj från affischen till Surrogatet : Ett filmskämt i två akter

Vårt Bild- och affischarkiv berättar om ett tillskott som har kommit från Universitetsbiblioteket i Lund – en digital donation som kommer att leda till att många fler av filmposterna i Svensk Filmdatabas kommer kunna visa affischbilder.

Som en del i den löpande digitaliseringen av samlingarna på Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet, startades 2018 ett pilotprojekt kring deras omfattande affischsamling. Projektet fokuserade på osignerade svenska filmaffischer mellan åren 1914–1942. Totalt har 2254 affischer digitaliserats, varav ett 60-tal för svenska filmer.

Nu har de generöst delat detta digitaliserade material med Filminstitutets bild- och affischarkiv, vilket gjort det möjligt för oss att digitalt fylla luckor i vår egen samling. I ett första skede har vi valt att tillgängliggöra affischerna till svensk film, men på sikt kommer även affischer från de utländska filmerna visas här i Svensk Filmdatabas.

(publicerad i september 2021)

Tio affischer

Nedanför kan du se tio av de svenska affischer vi har fått från Universitetsbiblioteket i Lund. Klicka på filmernas titlar för att komma till deras poster i Svensk Filmdatabas. På en filmpost kan du klicka på affischbilden igen för att se den i högre upplösning, samt läsa mer om filmerna.

Läs mer