31 132 bolag

På samma sätt som personer, är olika bolag och institutioner knutna till filmerna i databasen. Det handlar om produktionsbolag, distributörer, beställare, stödgivare, med mera.