Den svenska filmcensuren

En artikel av
Jens Kling, arkivarie vid Riksarkivet och aktuell med en poddserie om filmcensur i Sverige
Gus Dahlström som 91:an Karlsson i filmen med samma namn

Som första land i världen införde vi statlig filmcensur och under ett sekel hade vi en myndighet där censorer förhandsgranskade samt tillät, klippte eller totalförbjöd de filmer som distributörerna ville visa. När myndigheten lades ner hamnade allt material hos Riksarkivet, som har en poddserie om svensk filmcensur. Vi bad Jens Kling, en av personerna bakom serien, att berätta mer.

Föga anade väl besökarna på mässan i Malmö sommaren 1896, där det för första gången visades film för en svensk publik, vilken genomslagskraft mediet skulle få. Bara ett fåtal år efter det var biograferna spridda över landet och det blev alltmer tydligt för myndigheterna att filmvisningarna behövde regleras. En utredning menade att förhandsgranskning och aktiv censur var vägen att gå. Den nya myndigheten Statens biografbyrå föddes och skulle komma att existera under exakt 100 år.

Biografbyrån granskade 1911–2010 enligt lag alla filmer som skulle visas offentligt i landet. Verksamheten var mer eller mindre ständigt ifrågasatt – från olika håll – och hysteri-nivån kulminerade troligen i och med den så kallade videovåldsdebatten i 1980-talets början.

Arkivet efter biografbyrån, inklusive alla censurklipp, bevaras hos Riksarkivet och utgör en guldgruva för den filmintresserade. I arkivet finner vi reaktioner från dem som berövats bioupplevelser. Det är allt ifrån brev från barn på 1930-talet som vill att byrån slutar förbjuda cowboyfilm till allvarliga bombhot på 1980-talet.

Systemet byggde på att statligt anställda censorer bedömde vad publiken skulle få se och i arkivhandlingarna framträder bilden av ett skrå som tog sitt uppdrag på stort allvar. Ansvarskänslan var påtaglig, ungdomen skulle skyddas mot filmens skadliga inflytande och biomarknaden saneras. Film fick inte innehålla sådant som kunde vara förråande, upphetsande eller innehöll ett förvillande av rättsbegreppen. Annat som kunde stöta på patrull var inslag som kunde påverka ”Sveriges förhållande till främmande makt”. Saker som stred mot för tiden gällande goda seder, exempelvis bilder av nakna människor, gick periodvis heller inte an.

Förråade filmen folket? Det saknas knappast exempel på hänvisningar till film som inspiration för brottsliga handlingar och fenomenet uppstod inte 1980. År 1945 hävdade rånare i Tärnsjö att de inspirerats av gangsterfilm och samma år hänvisade en arresterad pyroman till filmen Lågor i dunklet (Hasse Ekman, 1942) i polisförhör. Då ska man veta att filmen med Stig Järrel i huvudrollen redan hade klippts och att scener där eldantändning sker hade avlägsnats.

Det grova, och enligt biografbyrån förråande, våld som klipptes från film behövde heller inte nödvändigtvis vara verklighetstroget. Ur filmen Rymdens vampyrer av regissören Tobe Hooper från 1985 klippte biografbyrån scener där en ”kvinna skapas av sprutande blod” och en som visar en ”mumie som suger livskraft ur läkare”.

Film var den enda konstformen som förhandsgranskades. Vissa ville helt avskaffa censuren, andra vill skärpa den. Flera gånger har censurpolitiken utretts och 1969 års filmcensurutredning föreslog faktiskt avskaffad censur för film riktad till vuxna, då det inte kunde bevisas att vuxna ”normala människor” skulle ta mer skada av att se våld eller sexuella skildringar på film än de skulle göra av att ta del av motsvarande skildringar i andra sammanhang. Som vi vet så förverkligades inte detta progressiva förslag. I slutbetänkandet förutspåddes att en av svårigheterna med framtida förhandsgranskning av film var att mediet troligen skulle få en stor spridning utanför biograferna. Film skulle i framtiden kunna distribueras i varuhus eller kiosker, eller ”kanske även i särskilda filmaffärer”. Tio år senare var videodebatten ett faktum.

Att gräva i arkivet från biografbyrån är givande och lärorikt. Ena stunden upprörande, nästa riktigt rörande. Det är till exempel svårt att inte sympatisera med de unga som inte fick se den barnförbjudna Rymdimperiet slår tillbaka (Irvin Kershner, 1980) och som kanaliserade sin sorg genom att skriva brev till byrån, brev prydda med tecknade motiv ur Stjärnornas krig-världen.

Den 1 januari 2011 upphörde Sverige med filmcensur för vuxna och byrån lades ned. Filmer som ska visas på bio för barn kräver dock fortfarande granskning och den utförs av den nya myndigheten Statens medieråd. Filmer som inte granskats kan idag alltså visas men ges då en automatisk 15-årsgräns.

Historien om censuren är djupt intressant, samtidigt som den ofta är direkt komisk. Arkivmaterialet tar med oss på en hundraårig resa genom ett Sverige där normer och attityder förändras över tid; hur filmen och dess publik behandlas går givetvis inte att analysera frikopplat från samhället i övrigt.


Poddserie om svensk filmcensur

Som en del av Riksarkivets reguljära podcast ”Arkivpodden” gör artikelförfattaren tillsammans med ett par kollegor en poddserie i fyra delar om de 100 år staten censurerade och ibland förbjöd biofilm i Sverige, och om Statens biografbyrås efterlämnade dokument. Längst ner på denna sida finns en länk för den som vill lyssna.

Flera gäster medverkar: Emma Gray Munthe diskuterar i ett av avsnitten den genre som kallas ”rape and revenge”-filmer och biografbyråns tidigare direktör Gunnel Arrbäck berättar om hur det var att arbeta med filmcensur. I seriens sista avsnitt, berättar Martin Kristenson om sina upplevelser av ”skräcksommaren 1972” och videovåldsdebatten.

Blandat med den övergripande ansatsen att sätta censuren i ett större sammanhang bjuds lyssnaren på flertalet tematiska nedslag. Till exempel när välkända, och för den delen även okända, personligheter lagt sig i byråns arbete samt varför det inte gick att visa en scen med ”en spark mot en vichy-vattenflaska” år 1943.


(publicerad i juli 2021)

Ett urval svenska filmer som Statens biografbyrå har behandlat

Klicka på titlarna för att läsa mer om de enskilda filmerna och hur de togs emot när de kom, i Svensk Filmdatabas.

  • Den första svenska film som totalförbjöds var Victor Sjöströms debutfilm, på grund av dess skildring av kvinna som våldtas och så småningom blir prostituerad, trots att själva våldtäkten aldrig visas. Förbudet blev uppmärksammat och det arrangerades en specialvisning inför dignitärer, bland dem statsminister Karl Staaff. Men beslutet stod fast, och filmen visades enbart utomlands.

  • Denna svenska kriminalfilm totalförbjöds såsom förråande med den kortfattade förbudsmotiveringen "Nick Carter". En kommentar som reducerar filmen till skräpkultur i paritet med kiosklitteratur om den amerikanska deckaren Nick Carter. Filmen blev dock tillåten att visas offentligt 1975, då en ny granskningsbegäran hade inlämnats.

  • Sökarna blev den sista svenska film som klipptes av biografbyrån. Bland annat "vattensprut mot kvinna" och flera misshandelsscener avlägsnades inför premiären. En av filmens två regissörer mötte biografbyråns Gunnel Arrbäck i TV för ett minst sagt stelt samtal.

  • En av flera så kallade ockupationsfilmer, svenska filmer som om de bara kommit något år tidigare aldrig gått igenom censuren. I denna film invaderas ett icke namngivet land, inte helt olikt Norge, av en lika anonym stormakt. I augusti 1943 stod krigets utgång klar för de flesta och filmen godkändes.

  • "Scener i badhuset, där Karlsson bekikar nakna flickor". Så beskrivs en scen som klipptes ur den första filmen om 91:an Karlsson. I scenen gömmer sig 91:an i en tunna och spanar på flickorna, flickor som verkligen är nakna. Filmen producerades i mitten av 1940-talet och det går inte att låta bli att undra, trodde verkligen regissören att scenen skulle godkännas?

  • Filmen som gjorde att vi fick en 7-årsgräns på bio i Sverige. När filmen först lämnades in för granskning fick den en 11-årsgräns. Beslutet ledde till en debatt, skulle inte barn som läst boken få se filmen? Det hela utmynnade i att riksdagen beslöt att införa en 7-årsgräns och filmen lämnades in för ny granskning. Biografbyrån var dock kallsinnig och gav den 11-årsgräns igen.

  • Filmen som dramatiserar planerna på att kidnappa ministern Anna-Greta Leijon 1977. Eftersom filmen innehåller scener där karaktärer röker hasch var det oklart om filmen skulle få visas utan klippning. Haschrökning censurerades ofta bort, i synnerhet när brukandet av narkotikan inte visades som direkt negativt. Somliga påtalade en brist på konsekvens då vissa hasch-scener godkändes, men andra inte. Efter att det rådgivande Filmgranskningsrådet yttrat sig så godkändes filmen utan klipp.

  • Denna klassiker blev kortad inför den svenska premiären. När den skulle gå upp i Finland kontaktades biografbyrån av sin finska motsvarighet. I telegrammet, som bevaras i arkivet, ställs frågan "Är Häxan godkänd utan klippning?", varpå biografbyrån telegraferade tillbaka: "Häxan ganska betydligt klippt. Särskilt tortyr, hädelse". I arkivet bevaras även brev från filmens regissör som undrar om byråns behandling av filmen.

Läs och hör mer