Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Svarta palmkronor
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1968-09-27

Medverkande

Max von Sydow
Gustav Olofson, sjöman

Bibi Andersson
Elin Pappila

Toralv Maurstad
Lassen, sjömanspräst

Thommy Berggren
Colett, sjöman

Roland Hedlund
Luleå, sjöman

Cornelis Vreeswijk
Kocken, sjöman

Visa alla medverkande

Handling

Den unga finskan Elin Pappila söker i all världens hamnar sjömannen Colett som räddat henne vid en fartygsförlisning. Under sina efterforskningar kommer hon till Niteroi, en fat- tig och...

Visa hela handlingen

Press

Lars-Magnus Lindgrens förverkligande av en mångårig filmdröm föll hos kritikerna i spillror. Jurgen Schildt (AB) ifråga- satte om inte filmskaparna efter tidigare "litterära bakstö-...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionschef
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Regiassistent
Scripta
Inspelningsledare
B-foto
Stillbildsfoto
Musikarrangör
Rekvisita
Kläder
Smink
Specialeffekter, ljud
Mixning

Medverkande

Max von Sydow Gustav Olofson, sjöman
Bibi Andersson Elin Pappila
Toralv Maurstad Lassen, sjömanspräst
Thommy Berggren Colett, sjöman
Roland Hedlund Luleå, sjöman
Cornelis Vreeswijk Kocken, sjöman
José Lewgoy Pepito, tjuv
Wilza Carla Ana Gorda
Eliezer Gomes Moro, polis
Maria Christina Maruja
Eva Henning Mygg-Mari, Pepitos fru, bordellmamma
Fábio Sabag Patron på hamnkrogen
Ingvar Kjellson Svensk konsul

Bolag

Produktionsbolag Sandrew Film & Teater AB
Distributör i Sverige (35 mm) Sandrew Film & Teater AB
Laboratorium FilmTeknik AB

Handling

Den unga finskan Elin Pappila söker i all världens hamnar sjömannen Colett som räddat henne vid en fartygsförlisning. Under sina efterforskningar kommer hon till Niteroi, en fat- tig och förfallen hamnstad till Rio de Janeiro. En kväll är hon nära att bli våldtagen av de egendomslösa och utslagna men tas om hand av en väldig svensk. Han för henne till en pråm där de tillbringar natten tillsammans. Innan hon hinner se hans ansikte i gryningsljuset är han borta. Efteråt blir hon havande.

Svensken heter Olofson och är en av de många akterseglade och nedsupna sjömän som driver omkring i staden utan kraft att ta sig ur slummen. I hans sällskap finns Colett och två andra svenskar, Luleå och Kocken. Genom tiggeri och småstölder skaffar de sig mat och vin. Olofson kan inte glö- mma Elin Pappila.

Två år förflyter. Elin återvänder till Niteroi och uppsöker sjömansprästen Lassen för att få uppgifter om Colett. Lassen är en förljugen, självgod och moraliserande person. Han upp- manar henne att överge Colett, "en av de värsta svinen i hamnen". Av prästen får Elin dock veta att Colett har en bä- rgningslön på 3.000 dollar liggande på konsulatet i Rio. Kort därpå blir hon nedslagen och rånad av tjuven Pepito och måste stanna i Niteroi för att återhämta sig.

Olofson och de andra gör upprepade försök att få Colett i ett så pass nyktert och presentabelt skick att han kan ta färjan till Rio och hämta sin belöning. Pepito och hans hus- tru Mygg-Mari ställer upp med hela familjebordellen för att på kundernas bekostnad utrusta Colett men ansträngningarna är förgäves. Lassen, som till varje pris vill förhindra att pengarna kommer i dagdrivarnas händer, hämtar själv ut dem på konsulatet "för Coletts räkning". Av konsuln får han re- da på att en razzia planeras i hamnen i samband med ankoms- ten av ett "svart skepp" på vilket de akterseglade skall skeppas tillbaka till sina ursprungsorter.

Olofson och Elin möts och av hans ord förstår hon att han måste vara far till hennes barn. Elin, som inte vet att bär- gningslönen redan hämtats ut, lyckas få med sig Colett till Rio men han dör innan de når konsulatet.

Det svarta skeppet anländer och de infångade "horderna" förs ombord. Prästen rusar upp på lejdaren och ger Olofson en "lyckospark". I raseri kastar svensken honom tillbaka. Ett upplopp bryter ut under vilket många av de infångade tar sig ned på kajen igen. Olofson och Elin möts och omfamnar varan- dra. Tillsammans kan de skapa sig en framtid.

Censur / granskning

Censurnummer 107232
Datum 1968-09-23
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 4005 meter


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Färg
Färgsystem Eastman Color
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 4005 meter
Längd i minuter 146 min
Akter 8 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Lars-Magnus Lindgrens förverkligande av en mångårig filmdröm föll hos kritikerna i spillror. Jurgen Schildt (AB) ifråga- satte om inte filmskaparna efter tidigare "litterära bakstö- tar" med "Vindingevals" (1969/16) och Dagermanfilmen (Bränt barn, 1967/25) borde lämna de svenska romanförfattarna ifred: "I själva verket låter sig ytterligt få romaner - inhemska eller utländska - filmas ut- an att komplikationerna, dagrarna och mellanorden faller bort." Kritikern tyckte inte att Lindgren hittat någon väg till romanen, "han förefaller hemlös i hela historien, ofö- rmögen att hitta ett enda eget och effektivt grepp". Schildt specificerade ytterligare: "Lindgren lämnar åskådaren åt sitt öde och sin förvirring, framför allt naturligtvis den åskådare som inte läst romanen. Hans film är ett planlöst maskeradupptåg, med svenska förstarangsskådespelare utklädda och neddekade för ändamålet och med en ditklistrad livsfilo- sofi - om världens förvandling till något slags trygghet -- som blir lika meningsfull som en pratbubbla ur våra fotogra- fiska novellmagasin."

Schildt noterade Gunnar Fischers "högklassiga brasilianska färgbilder" och äktheten i Cornelis Vreeswijks uppenbarelse men rådde de svenska filmskaparna: "Stanna hemma i stället! Syna Sverige i glädje och sorg! Och låt, som sagt, romanerna vara."

Lasse Bergström (Expr) skrev under rubriken "Svenska filma- re på drift": "'Svarta palmkronor' är en lång, artistiskt odisciplinerad film som bygger på en stor artistiskt discipli- nerad roman. Det är ett nedslående konstaterande och det må- ste gälla som helhetsomdöme."

Mauritz Edström (DN) kände sig övertygad om att filmen var "gjord med själsfrändskap och kärlek" men kärleken hade i detta fall gjort filmskaparen blind och hindrat honom från "att välja och avstå". "Jag kan respektera ambitionen, men filmen som helhet går inte loss", skrev Edström och fortsat- te: "Lars-Magnus Lindgren tycks inte se att han dränker säl- lskapets rumlande, deras upptåg och sorger i vackra bilder. Jag kan se meningen med hans långsamma rörelser, viljan att låta en känsla få tid på sig att verka. Ändå klingar det allför ofta ut i esteticism." Edström sammanfattade: "Fil- men är långdragen och seg, minst en halv timme för lång men hade just behövt en häftig andning. På nytt en filmdröm om en romanfilm, som förlorar sig i overklighet."

Carl Henrik Svenstedt (SvD) fann i stället för "den egendom- ligt torra skärpa som gav hans (Sjögrens) författarskap en absolut originalitet" att filmen ofta drunknade i "sentimen- talitetens bakvatten". En allvarligare kritik ville Svenste- dt rikta mot "Lindgrens aningslöshet": "Att välja fattigdo- men i Rios favela, det kvävande elände som ideligen slår upp i gatubråk (-) som bakgrund för svenska sjömansbravader utan att använda bakgrunden annat än som pittoreskt staffage är ett stycke socialpornografi som man trodde var förbehållet Hol- lywood." Lindgrens poetiska ådra blockerades, tyckte Svenst- edt, av "otaliga stelbenta filmkonventioner" och han rekom- menderade honom att släppa loss alla sina fantasier och idé- er och våga ge dem en utformning som han själv kände för. "Nu känns hans filmer frustrerade och frustrerande", sluta- de kritikern.

Kommentar Svensk filmografi

Peder Sjögrens (1905-1966) roman om några akterseglade och alkoholiserade sjömäns tillvaro utanför den spanska hamnsta- den Valencia utkom 1944 på Norstedt & Söners Förlag. Sjögren var förtrogen med den spanska miljön genom sitt del- tagande i spanska inbördeskriget (1936-1939) på regeringssidan. Lars-Magnus Lind- gren hade länge sysselsatt sig med ett filmmanuskript på ro- manen och lämnade ett sådant till Sandrews 1964. Flera olika produktionsprojekt övervägdes 1965-67. Vid ett tillfälle var amerikanskt kapital aktuellt och medverkan av utländska skådespelare i ledande roller, bl a Anthony Quinn. Då Sand- rews ej medgav Lindgren återköpsrätt till manuskriptet trä- ffades slutligen ett produktionsavtal med detta bolag. Han- dlingen i manuskriptet var fortfarande förlagd till Valen- cia med omnejd, men efter rekognoseringar kring Medelhavet beslöt man flytta inspelningen till den lilla hamnstaden Niteroi vid Riobukten i Brasilien. Inspelningen ägde där rum från början av juli till början av september 1967 och sammanlagt 42.000 meter film upptogs. Efter återkomsten till Sverige insjuknade Lindgren varför klippningen inte kom igång förrän i januari 1968. Lindgren tillägnade Sjö- gren sin film. Denne hade avlidit 1966.

Den slutliga produktionskostnaden uppgick till drygt en och en halv miljon kronor.

Svensk urpremiär ägde rum i Stockholm och Göteborg samtidi- gt. Därtill visades filmen under den svenska filmmanifesta- tionen i Sorrento, Italien, men kritikermottagandet var neg- ativt.

Förlaga

Originaltitel Svarta palmkronor (Roman)
Författare Peder Sjögren


Inspelning

Rio de Janeiro och Niteroi, Brasilien

Visningar

Sverigepremiär 1968-09-27 Astoria Stockholm Sverige 146 min
TV-visning 1979-01-12 TV1 Sverige
1996-05-26 Kanal 5 Sverige
1997-01-11 Kanal 5 Sverige
Urpremiär 1968-09-27 Astoria Stockholm Sverige 146 min
TV-visning 2013-03-04 SVT1 Sverige
2015-05-12 SVT1 Sverige
2018-09-18 SVT1 Sverige
2018-09-18 SVT1 Sverige

Musikstycken

Originaltitel Bossa Nova Fiesta
Kompositör Heinz Hötter


Originaltitel Flicka från Backafall
Kompositör Gunnar Turesson (1936)
Textförfattare Gabriel Jönsson (dikten "Vid vakten" 1920)


Originaltitel Helan går


Originaltitel Lekvisa


Originaltitel Manus i Rio
Kompositör Cornelis Vreeswijk


Originaltitel Oras precisa de nos
Kompositör João Mello
Armando Suárez


Cornelis (2010) Svarta palmkronor (1968)

Ämnesord

Alkoholism
Bordeller
Filmad litteratur
Hamnsjåare/Beach combers
Hamnstäder
Livslögnen
Proletariat
Präster
Rio de Janeiro
Sjömän
Slum
Sverige och u-land
Utlänningar

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2956


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3895


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 4034


Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2956


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild Neutral bakgrund
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel SVARTA PALMKRONOR Sandrews färgfilm av Lars-Magnus Lindgren efter Peder Sjögrens roman
Tryckeri Tabs tryck


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel SVARTA PALMKRONOR Sandrews färgfilm av Lars-Magnus Lindgren efter Peder Sjögrens roman
Tryckeri Ewes Offsettryck


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel SVARTA PALMKRONOR Färgfilm av Lars-Magnus Lindgren efter Peder Sjögrens roman
Tryckeri Tryckeri AB Småland


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Svarta palmkronor. Scenario av Lars-Magnus Lindgren efter en bok av Peder Sjögren. Maj 1967.
Omfång 161 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Textlista till filmlen Svarta palmkronor.
Omfång 18 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Svensk dialoglista. Svarta palmkronor.
Omfång 86 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Black palms (Svarta palmkronor). English dialogue list).
Omfång 70 s.
Språk Engelska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 11
Färg papper SET
Bakombild papper 1
Dia 3
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Italienska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Flera språk


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?