Man får göra som man vill

En artikel av
Annika Wik, fil dr i filmvetenskap
QM, I Think I Call Her QM

Om Hallo Baby och konsten att forma sitt innehåll

Med bar överkropp och i rosa tyllkjol tar Marie-Louise De Geer Bergenstråhle plats framför målarduken på filmduken. Manus till Hallo Baby (1976) är skrivet av henne själv och för regi står Johan Bergenstråhle. Filmen handlar om en ung flicka som växer upp i en dysfunktionell familj. Hon rör sig i konstlivet, söker relationer och ett självständigt liv, och föder slutligen ett barn. Miljöerna är fullmatade med rekvisita; färgstarka och tidstypiska. Efter Hallo Baby regisserade Marie-Louise De Geer Bergenstråhle kortfilmen Mamma pappa barn (1977). Även här, som på så många andra ställen i hennes konst, finns en flicka, en flicka som också hon strävar efter något slags frihet. ”Man får göra som man vill” upprepar hon. Påståendet kan förstås bokstavligt kopplat till just frihet att göra som en vill, men det kan också kopplas till konstnärlig frihet, något som Marie-Louise Ekman, som hon senare skiftar namn till, ett helt liv värnat om. I hennes enorma konstproduktion ingår snart sagt alla slags material och uttrycksformer – filmen bara en av flera.

När konstnärer rör sig mot rörlig bild och film skrivs och pratas det ofta om att personen ifråga har blivit mer intresserad av berättande. Det kan naturligtvis stämma för vissa men alltför generella antaganden om detta riskerar å ena sidan ta berättandet ur andra konstformer, å andra sidan att reducera film till berättande. I Marie-Louise Ekmans, liksom i många andra konstnärers bildvärldar, återkommer teman, berättelser och motiv i många olika uttrycksformer. Hos Marie-Louise Ekman har sannolikt devisen ”Man får göra som man vill” haft mindre med berättande att göra och mer med materialval, gestaltning och hur ett innehåll kommer bäst till sin rätt.

Andra svenska konstnärer som valt att uttrycka sig i många olika former varav spelfilmsformatet är ett är Anne-Sofie Sidén, Anna Odell och Fia-Stina Sandlund.

(publicerad i januari 2018)

Konstfilmens beståndsdelar

Blickspel 80%
Rollspel 80%
Maktspel 80%
Falskspel 30%

Konsten att göra spelfilm

Klicka på titlarna för att läsa mer om filmerna i Svensk Filmdatabas