366 498 personer

De personer som nämns i databasen är knutna till filmerna på olika sätt. Antingen har de arbetat bakom kameran i någon funktion, från A-funktionerna med regissören i spetsen ner till minsta assistent, eller så har de framträtt framför kameran och spelat en roll alternativt varit medverkande i en dokumentär. Det kan också handla om upphovspersoner till musikstycken som förekommer i filmer eller personer som står bakom filmernas förlagor.