Table of contents

Basic facts

Alternative names
Cast
Director
Show all films

Biography

Svensk skådespelare (filmroller från 1978), regissör och teaterledare. Född Inga Margaretha Ida Reventberg i Nyköping, Södermanland. Död i Matteus församling, Stockholm. Gift med skådespelaren Hans Wiktorsson.-Med Reventberg var uppväxt i Trelleborg med teaterintresse redan som barn. Hon började studera vid Lunds Universitet på Drama-Teater-Film och spelade samtidigt vid studentteatern. Hon blev bekant med andra på samma ideologiska våglängd såsom Henric Holmberg, Anki...

Show full biography


Related

Biography

Svensk skådespelare (filmroller från 1978), regissör och teaterledare. Född Inga Margaretha Ida Reventberg i Nyköping, Södermanland. Död i Matteus församling, Stockholm. Gift med skådespelaren Hans Wiktorsson.

-

Med Reventberg var uppväxt i Trelleborg med teaterintresse redan som barn. Hon började studera vid Lunds Universitet på Drama-Teater-Film och spelade samtidigt vid studentteatern. Hon blev bekant med andra på samma ideologiska våglängd såsom Henric Holmberg, Anki Rahlskog och Per Lysander. Det var en kreativ och progressiv tid med paroller om teatern till folket. Hon sökte förgäves flera gånger till Scenskolan. I stället kom hon att tillsammans med några andra likasinnade att bilda en grupp inom Lunds studentteater som 1970 kom att bli den fria gruppen Nationalteatern. Förebilder var Fria Proteatern och Narren som tidigare gästspelat i Lund. Bland de övriga medlemmarna fanns namn som Håkan Wennberg, Ulf Dageby, Peter Wahlqvist, Anki Rahlskog, Inga Edwards, Hans Mosesson, Paul Olofsson, Anders Melander och Lars Jacobsson. De flyttade 1971 på socialförvaltningens initiativ till Göteborg för att spela på bland annat på ungdomsgårdar och utvecklade en speciell spelstil som var nödvändig för att fånga ungdomspublikens uppmärksamhet. Det hela resulterade både i några uppmärksammade teaterföreställningar som "Rockormen" (TV-version 1979) och grammofonskivor. Gruppen medverkade också i den s.k. alternativfestivalen vilken senare resulterade i musikfilmen Vi har vår egen sång (1976). De var också en del av det s.k. Tältprojektet som 1977 turnerade land och rike runt och blev till film 1978. Det var i stort en rent kollektiv verksamhet men så småningom utkristalliserades olika intressen och Reventberg blev i mycket regissör inom gruppen. Med tiden kom en del av gruppens medlemmar att hamna i annan verksamhet. Håkan Wennberg började med Kurt Olsson-programmen mot mitten av 1980-talet och i en av serierna, Fådda blommor (1988), bildade Med tillsammans med Agneta Danielson, paret Alfhild och Ortrud. Från början var de bara ett par tanter som häcklade men fick omsider en egen TV-serie som gjordes i två omgångar 1990 och 1993 där Med var den sura och gnälliga Ortrud i tantduon, som ingriper resolut mot orättvisor i samhället och allehanda skurkar. Mot slutet av 1990-talet upphörde Nationalteatern med sin verksamhet i takt med de kommunala besparingar som drabbade Göteborgs kulturliv. Med Reventberg flyttade då till Stockholm och blev chef för Soppteatern, en verksamhet inom Stockholms Stadsteater. Senare var hon chef fram till pensioneringen för Västerbottensteatern i Skellefteå 2005–2013.

P O Qvist (2004), redigerad 2021

Films

    Contact the editors

    Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

    What is it about?