16 613 musikstycken

När det förekommer musik i en film handlar det ibland om originalmusik som en kompositör har skrivit speciellt för filmen. När det förekommer musikstycken i en film som är skrivna för ett annat sammanhang listar vi dem i en egen modul på filmsidan, med uppgifter om upphovspersoner och vem eller vilka som framför den aktuella versionen. Dessa musikstycken, som främst är relaterade till svenska filmer, får också egna sidor.