Innehållsförteckning

Grundfakta

Media (48 st)

Originaltitel Panik
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1939-03-06

Medverkande

Gösta Richter
Ivar Kreuger/Ted Harris, amerikan

Manja Povelsen
fröken Björk, Kreugers privatsekreterare

Arne Lindblad
Arkainen, direktör från Finland, alias Mr. Brody, internationell Sovjetagent

Erland Colliander
Joseph Nathan, börsmäklare i firman Nathan & Kohn

Sten Hedlund
Dr. F. Beck, internationell Sovjetagent

Lillie Björnstrand
grevinnan Ingeborg Burmeister

Visa alla medverkande

Handling

Journalbilder -- första världskriget, Versailleskonferens, svensk industri, bl a Boliden. Animerad karta visar Kreuger & Toll-koncernens omfattning. Ivar Kreuger presenteras via sin...

Visa hela handlingen

Press

SvD (-n): "Man kan förstå, att Panik, den s k Kreuger-filmen, icke har lockat några av huvudstadens biografägare att uppföra den på sina teatrar. Ehuru filmen enligt programmet skall ge...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Scripta
Inspicient

Medverkande

Gösta Richter Ivar Kreuger/Ted Harris, amerikan
Manja Povelsen fröken Björk, Kreugers privatsekreterare
Arne Lindblad Arkainen, direktör från Finland, alias Mr. Brody, internationell Sovjetagent
Erland Colliander Joseph Nathan, börsmäklare i firman Nathan & Kohn
Sten Hedlund Dr. F. Beck, internationell Sovjetagent
Lillie Björnstrand grevinnan Ingeborg Burmeister
Hugo Jacobson sopåkare
Arthur Gammelgaard Abraham Kohn, börsmäklare i firman Nathan & Kohn
Rolf Botvid Erik
Emmy Albiin hans mor
Birgit Körling Ann-Mari Berger, Kreugers telefonist
Gunnar Björnstrand Ryder, bankdirektör
Tore Dahl Krister, ingenjör
Fritiof Norberg baron de Roquefort, den franske ministern
Oscar Åberg överste G.A. Ankargreen, förtvivlad aktieägare
Ernst Brunman aktieägarnas talesman
Georg Fernquist rökande aktieägare
Hugo Tranberg aktieägare
Folke Algotsson aktieägare
Martin Ericsson aktieägare
A. Romanoff Arkainens medarbetare
Valborg Svensson kvinna i Ådalen
Annemarie Wahlgren Ådalenkvinnans dotter
Carl-Harald den civilklädde polisen som hämtar Erik i arbetslöshetskön
Wiange Törnkvist mannen som noterar aktiekurser
Birgitta Arman kvinnan på Becks högra sida vid festen före Kreugers död
Sonja Rabber kvinnan på Becks vänstra sidan vid festen före Kreugers död
Judit Linder kvinnan bredvid Beck vid festen efter Kreugers död
Helge Kihlberg gäst på restaurangen efter Kreugers död
- Ej identifierade:
Sigurd Norberg
Richard Lindström (troligen bortklippt i den slutliga versionen)

Bolag

Produktionsbolag AB City-film
Distributör i Sverige (35 mm) AB City-film 1939
Laboratorium AB Film-Labor

Handling

Journalbilder -- första världskriget, Versailleskonferens, svensk industri, bl a Boliden. Animerad karta visar Kreuger & Toll-koncernens omfattning.

Ivar Kreuger presenteras via sin sekreterare som en strängt upptagen, mycket förmögen man, inblandad i viktiga internationella transaktioner. Ministrar står i kö för att besöka honom. Kreugeraktierna står högt.

Tyskland behöver ett lån på 125 miljoner dollar. En bankdirektör Ryder antyder att hemliga krafter vill stoppa detta lån. Ted Harris, en amerikansk bov, vill sälja hemliga papper från Wall Street om komplotter mot Kreuger och hotar med hämndaktioner om Tysklandslånet genomförs. Kreuger betalar föraktfullt för upplysningarna och ber Harris varna Kreugers fiender på Wall Street.

Franske ministern och en internationell sovjetagent, Brody, besöker också Kreuger angående lånet.

Kreugeraktierna sjunker runt om i världen. Den judiska firman Nathan & Kohn medverkar till att dumpa kreugeraktier efter en muta på 25.000 kronor. Småsparare ruineras.

Agenten Brody försöker under falskt namn på ett möte få aktieägarna med på ett misstroendevotum mot Kreuger, men misslyckas när Kreuger anländer och meddelar sin avsikt att inköpa svensk skogs- och massaindustri och erbjuda en nyemission på 100 miljoner kronor.

Brody förklär sig på nytt, nu till agitator, och reser till Ådalen och skapar en kreugerfientlig strejk, för vilket Nathan & Kohn betalar 10.000 kronor.

Brody, Nathan och Kohn stjäl sopor från Kreugers våning och hittar upplysningar om en planerad resa till England. Flygplanet sprängs, men Kreuger har ändrat planerna och överlever.

Pressnyheter om en ny "evighetständsticka" sänker ytterligare kreugeraktiernas värde. "Internationella Brödraskapet" intrigerar mot Kreuger och spionerar på honom i Köpenhamn, Paris och London, där han försöker uppbringa kapital.

Den 12 mars 1932 planeras ett attentat kl 11. Kreuger är vid detta klockslag ensam i en Parisvåning och hittas senare av sin sekreterare död på sin säng, skjuten och med en revolver i handen.

Polisen i Stockholm arresterar Kreugers medarbetare. Filmen avslutas med journalbilder av depressionen, köer av arbetslösa, soppkök, väntande fartyg, kanoner, krigsbilder.

Censur / granskning

Censurnummer 59187
Datum 1939-02-18
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2920 meter
Kommentar Kopiornas längd 2930 meter - 7 akter. Granskningskopians aktlängder: 330-335-420-315-300-415-305-500 = 2920 meter - 107 minuter. Visningskopiornas aktlängder: 330-490-420-460-400-330-500 = 2930 meter - 107 minuter. Aktlängder: 330, 335, 420, 315, 300, 415, 305, 500.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Selenophon
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2930 meter
Längd i minuter 107 min
Akter 7 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

SvD (-n): "Man kan förstå, att Panik, den s k Kreuger-filmen, icke har lockat några av huvudstadens biografägare att uppföra den på sina teatrar. Ehuru filmen enligt programmet skall ge Kreugerdramat, 'för första gången skildrat på film, i en värdig, autentisk inramning', skulle framförandet antagligen bli en mycket dålig affär; publiken i Stockholm har ju numera vissa fordringar på vad den skall se. Tekniskt står filmen mycket lågt. Den arbetar med sådana effekter från biografens barndom som presenterandet av snälltåg som i full fart rusa fram mot åskådaren, några krigsscener och en enformig rad föga fascinerande interiörer. Att en så tråkig produkt skulle kunna få någon som helst propagandamässig effekt kan man icke föreställa sig. Huvudpersonen själv efterlämnar icke något bestående intryck, och hans manliga medhjälpare syssla huvudsakligen med att tala i telefon och förete för övrigt inga mera anmärkningsvärda mänskliga drag.

Av de två kvinnor, som skulle kunna vara 'kvinnan i Ivar Kreugers liv', visar sig den ena endast två korta ögonblick. Med större kärlek och sakkunskap har regissören sörjt för de alltigenom nattsvarta bovarnas framträdande. Men att så enkla figurer skulle kunna lura ens en genomsnittligt begåvad affärsman, tror väl inte ens en läsare av mycket primitiva kriminalhistorier. Intrigen faller platt till marken, och kvar står ingenting annat än erinringen om de många, som ruinerades på Kreugerpapper."

SocD (B): "Man kan säga att filmen i stort sett håller sig på verklighetens mark, men överdrifter och brister kunna lätt genomskådas av den aldrig så litet initierade. Framför allt måste man reagera mot författarens rent fantastiska teori att finansfursten blev mördad i Paris av en amerikansk finansgangster. Här finns icke skymten av bevis. Hela slutet är en ren konstruktion.

Åtskilligt annat kan anmärkas mot den historiska framställningen. Sålunda torde nog de avgörande storfinansiella attackerna mot Ivar Kreugers stolta koncern ha letts från ett något elegantare kontor och från habilare herrar än det parodiska judemäklargäng i Gamla stan som figurerar i filmen. Men det är kanske en avsiktlig parodi. Man vill också reagera mot filmens absolut obevisade tes att det svenska Ådalsdramat skulle ha inspirerats av Kreugers ryska fiender -- den där Ex. R.-historien är ju rena fantasin. Slutligen måste den anmärkningen göras att filmen är ganska hackig och ryckig -- man får icke något riktigt begrepp om den gigantiska kraftmätning som föregick katastrofen.

Men med konstaterande av dessa brister i själva handlingen måste även rättvisligen sägas att filmen är både spännande och sevärd och i stort sett väl regisserad. Tekniskt sett brast det bara i fråga om tal och ljud. Man frågar sig t.ex. varför en automobil i Paris skulle behöva låta som en kulspruta."

AB (Filmson): "Panik på Folkan är inte bara en i alla avseenden ovanligt dålig film. Den är också så infamt enfaldig i sin förmenta hyllning till Ivar Kreugers minne att man frågar sig om de 'kreugerfiender' filmen ideligen lamenterar om möjligen haft sin hand med vid filmens utformning.

De flesta av filmens framställare äro anonyma och man gratulerar dem till denna försiktighetsåtgärd. Mot Gösta Richter, som endast är en mycket blek och smal skugga av den i yttre och inre avseende dock mycket imponerande finansfursten, ställs ett par Dickens-dammiga pantlånaretyper, en snus-, brännvins- och champagnedyrkande finländare och en enkel amerikansk slusk såsom ett slags översublimerade, eller helt enkelt löjliga, sinnebilder för judendom, marxism och kapitalism."

Ny Dag osignerad under rubriken: "Nazi-hymn till storsvindlaren Kreuger sprack":

"Torsten Kreuger utgav för något år sedan på eget förlag en nazistisk smutsbok av värsta ordningen till vilken en viss Gustaf Eriksson angavs som författare. En av samtidens största svindlare, Ivar Kreuger, vars brottsliga spekulationer och bedrägerier förde massor av svenskar till undergångens brant, hade där omdiktats till en ädel hjältegestalt som föll för andras ränker. I god kontakt med de vindar som blåste från Hitler-Tyskland sökte man vältra ariern Ivar Kreugers grova förbrytelser på judarna. Detta dravel har Torsten Kreuger säkert med stora kostnader låtit överflytta till film med hjälp av undermåliga skådespelare och lika undermålig regi. Det hedrar de ordinarie biograferna att ingen av dem visar denna nazistiska dynga, men Kreugerpressens filmrecensenter måste väl följa sin herres röst och förgylla nazistpropagandan så gott de kan. Vid premiären, där endast en fåtalig östermalmspublik var närvarande, försökte några nassar muntra upp stämningen med några bräkiga skratt vid de värsta snuskigheterna. De flesta hade säkerligen lust att begära entréavgiften tillbaka."

Kommentar Svensk filmografi

Lillie Björnstrand i sin memoarvolym "Inte bara applåder", sid 113-114:

"Regissören och manusförfattaren hette Eriksson och var mig helt främmande. Han var en utlandssvensk, som gjort sig bemärkt genom en bok om Londons slum. Emellertid blev han mycket nöjd med min prestation, lovade mig årsengagemang i det filmbolag han ämnade starta, betalade mig bra och glad och nöjd for jag hem och trodde, att min framtid var klar.

Premiären kom och besynnerligt nog blev den förlagd till Folkteatern. Rykten gick, att ingen biografägare ville upplåta sin lokal för filmen. Jag var ute på turné och hade alltså ej tillfälle att övervara premiären, som blev en stor skandal då det befanns att filmen var judefientlig. Den lades genast ned i Sverige men såldes givetvis och lär ha gått bra i Hitler-Tyskland."

Förlaga

Originaltitel Kreuger kommer tillbaka (Roman)
Författare Gustaf Ericsson


Originaltitel Mannen som ingen kan döda (Roman)
Författare Gustaf Ericsson


Inspelning

1938 1938
Irefilm Stockholm Sverige (ateljé)
Stockholm Sverige (exteriörer)
Boliden Sverige (exteriörer)
Köpenhamn Danmark (exteriörer)
London Storbritannien (exteriörer)
Paris Frankrike (exteriörer)

Visningar

Stockholmspremiär 1939-03-15 Folkan Stockholm Sverige 107 min
Urpremiär 1939-03-06 Alcazar Malmö Sverige 107 min
Sverigepremiär 1939-03-06 Alcazar Malmö Sverige 107 min
Urpremiär 1939-03-06 Saga Karlstad Sverige 107 min
Sverigepremiär 1939-03-06 Saga Karlstad Sverige 107 min

Musikstycken

Originaltitel L'Internationale
Kompositör Pierre Degeyter (1887)
Textförfattare Henrik Menander (svensk text 1902)
Eugène Pottier (fransk text 1871)


Ämnesord

Agenter/internationella
Aktier
Bankdirektörer
Boliden
Depression
Detektiv
Frälsningsarmén/soppkök
Förskingring
Judar
Kreuger & Toll
Kreuger, Ivar (1880-1932)
London, England
Lån
Monopol
Mord
Morgan/ John Pierpont (1867-1943)
Moskva
Mutning
Nationella minoriteter, judar
New York
Obligationer
Paris (Frankrike)
Polis
Självmord
Stockholm
Tändstickor
Ådalskravallerna

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2924


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel PANIK Den svenska filmen om Kreuger-dramat
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Eric Rohman


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel PANIK Filmen om Kreuger-dramat
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Eric Rohman


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel PANIK Filmen om Kreuger-dramat
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Eric Rohman


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Dia 1
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?