Grundfakta

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Ljudtekniker
Scripta
Inspicient
B-foto
Stillbildsfoto
Biträdande fotograf
Musikarrangör
Orkester
Orkesterledare
Kläder
Smink
Förtexter

Medverkande

Mathias Taube Stor-Sven Ersson i Hult, nämndeman
Hilda Borgström Lisa, Stor-Svens hustru
Gösta Kjellertz Erik Svensson, Stor-Svens och Lisas son
Ivan Hedqvist Jan Hansson, torpare
Emmy Albiin Annika, Hanssons hustru
Annalisa Ericson Anna, Jan och Annikas dotter
Nils Lundell Anders, dräng hos Jan Hansson
Artur Cederborgh Rik-Ola i Gyllby
Linnéa Edgren Brita, Rik-Olas dotter
Georg Blomstedt Nils Jonsson, kallad Löpar-Nisse
Axel Kling Per, i tjänst på Hult
Edit Ernholm Stina, i tjänst på Hult
Yngwe Nyquist brukspatron
- Ej krediterade:
Hugo Björne prosten
Håkan Westergren student
Birgit Widerbäck Lotta
Hugo Jacobson ringaren
Helga Brofeldt kvinna i kyrkan
Alma Bodén Eriks hyresvärdinna i Uppsala
Signe Lundberg-Settergren gäst på kalaset i Hult
Paul Hagman gäst på kalaset i Hult
Valborg Svensson piga hos Sven Ersson
Sonja Claesson värdinna på Källaren Fyris
Alice Carlsson servitris på Källaren Fyris

Bolag

Produktionsbolag Film AB Minerva
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svensk Filmindustri 1932
Laboratorium AB Svensk Filmindustris filmlaboratorium

Handling

Det är julotta i en värmländsk lantkyrka och församlingen sjunger "Var hälsad, sköna morgonstund". Vi ser Sven Ersson i Hult, även kallad Stor-Sven, och hans son Erik. Uppe i kyrktornet sitter ringaren samt Nils Jonsson, även kallad Löpar-Nisse, och den senare säger att Stor-Sven sviktar ekonomiskt. Han har varit mycket förmögen, men en process och sonens studier i Uppsala har tömt hans tillgångar. Den som gav det avgörande vittnesmålet i den process Stor-Sven förlorade var torparen Jan Hansson, vilken Stor-Sven nu hatar intensivt, vilket komplicerar livet för hans son Erik som älskar Torpar-Jans dotter Anna. Men Stor-Sven har redan vissa kontakter med Ola i Gyllby, gemenligen kallad Rik-Ola och han hoppas att Erik skall falla för Rik-Olas dotter Brita, vilket skulle lätta hans ekonomi.

Ute i en avlägsen hage väntar Anna på Erik och sjunger "I villande skogen jag vallar min hjord" medan hennes kor försöker ta sig över gärdsgården in på en klöveråker.

Rik-Ola räknar upp 500 riksdaler medan Stor-Sven undertecknar en revers som skall betalas tre månader efter uppsägning.

Erik dyker upp i skogen i närheten av Anna och paret har det kärvänligt ett slag medan Annas kor verkligen tar sig över gärdsgården, vilket efter en stund upptäcks av Annas fader Jan, som ropar på dottern medan Erik smiter sin väg osedd.

Hemma hos Stor-Sven är det dags att tala om för Erik att han sig själv ovetande blivit förlovad med Rik-Olas dotter Brita, vilket framkallar ivriga protester hos Erik. När hans far fattar att sonen inriktar sig på Anna blir både han och hans fru ytterst upprörda. Hemma hos Torpar-Jan talar drängen Anders om sin kärlek till Anna, men den senare är ju kär i Erik på Hult och fader Jan säger till henne att hon hoppat i galen tunna. Han insisterar på att dottern tar Anders. Under detta kommer Löpar-Nisse som meddelar att Anna skall ge sig av till Stor-Svens gård i Hult där man rustar till fest och reser majstången. Erik vill inte komma med på festen, men hans mor övertalar honom.

Anna skall vara med och sköta serveringen och Erik kommer apatiskt ner. Man dansar folkdanser och Sven bjuder folk att ta för sig från de dukade borden. Sedan utbringar han Eriks och Britas trolovningsskål, vilket kommer som en total överraskning för Erik och den serverande Anna. Erik avlägsnar sig i vredesmod med Anna och far sedan nästa dag till Uppsala för att forcera sina studier under slutåret. Under tiden vill Stor-Sven vräka Torpar-Jan och hans familj, vilket Jan anser bero på Annas kärlek till Erik. Anna går till Stor-Sven och tigger för föräldrarna, vilket slutar med att Stor-Sven dikterar ett brev från henne till Erik i Uppsala där hon säger att hon är kär i en annan.

Över till Uppsala där studenterna pokulerar på Värmlands Nation. Erik sitter i sitt rum och talar med kyrkoherden från Hult som berättar att fadern kommer att bli av med gården om han inte kan betala Rik-Ola. Enda lösningen är att Erik gifter sig med Brita, varefter Erik går med på en lysning. När prästen i Hult läser upp lysningen mellan Erik och Brita får Anna ett stort sammanbrott och sitter sedan på sin kammare och binder en brudkrans. Erik kommer hem och finner av en slump en stor samling brev som hans far gömt -- hans brev till Anna och hennes brev till honom som alla är oöppnade.

Det är vinter ute med snö. Anna har i ett vansinnesanfall rusat ut och tagit en släde. Erik anländer och får veta vad som hänt. Annas krans hamnar i en isvak och hon vandrar vidare. Jan och Sven försöker spåra de två och misstänker att bägge hamnat i vaken, men i själva verket har de hittat en timmerkoja och tänt en eld. Annas vansinne har flyktat. Sven går med på giftermålet och brukspatron betalar hans skuld och anordnar ett stort bröllop åt Erik och Anna. Erik sjunger "Värmlandssången" och Löpar-Nisse hurrar för Värmland.

Censur / granskning

Censurnummer 48173
Datum 1932-09-27
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2521 meter
Kommentar (kopiornas längd varierar mellan 2468 meter och 2126 meter)


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem AGA-Baltic
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2521 meter
Längd i minuter 92 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

StT (Robin Hood): "Det är luft och rymd kring filmen, man tycker sig känna doften av gräs och skog. Fotografen sätter aldrig in vackra bilder som enbart estetisk effekt. Utom i ett par fall -- när ett blänkande vatten, en rågåker hjälper att förtäta stämningen. Bilderna äro för det mesta rent sakliga, ge miljön kring figurerna. Men fotografen försöker alltid få denna miljö så talande, uttrycksfull som möjligt, plockar in ett par gärdesgårdsstörar eller annat staffage i förgrunden för att ge bilden djup. Scenen då Ivan Hedqvist och Hilda Borgström vandra bort, utkörda från sin stuga, hör till de vackraste fotos man sett. Också människorna äro bra fångade. Fotografen frossar i Hedquists rynkiga ansikte, och lockar fram blonda, svärmiska drag hos Anna-Lisa Ericson. Han får stämning över studenternas symposion i Uppsala och över middagsbordet i bondgården -- middagsborden, svensk films käraste uppehållsort, bruka ju vara odrägligt tråkiga. Man njuter av dem bara när man själv inte hunnit äta middag. Det sämsta i filmen är masscenerna, där statisterna vifta med hattarna på kommando och dansa folkdanser träget som på Skansen. Men också här -- vid första dansen -- har fotografen åstadkommit en levande och suggestiv bild.

Vad vore Värmlänningarna utan denna fotografering, utan dessa bilder? Fotografen (och de vackra sångrösterna) stå för den konstnärliga insatsen. Regissör Edström arbetar skickligt och bra, men mera som en ingenjör än som en konstnär. Han berättar klart och redigt, varje sak kommer på sin plats utan krumelurer och omsvep. Han beräknar stegringen bra, men först i Annas snöfärd känner man att han ryckts med och börjat skapa inspirerat (som en Sjöström eller Stiller). Sedan dalar filmen åter. Edgren tar med alla festtalen, alla skålar, allt som stoppar opp farten.

Detta lugna, klara sätt att berätta har sina faror i ett fall som Värmlänningarna. Detta är visserligen ett klassiskt stycke, men inte klassiskt på samma sätt som 'Hamlet'. Ty innehållet är knappast märkligt, den sentimentala, högnaiva intrigen om den stackars övergivna flickan och den ädle studenten har intet inneboende evigt liv. Repliker som 'Anna!' -- 'Erik!' äro farliga. Det är nästan omöjligt att undvika teatraliska tonfall, och skådespelarna ramla ofta ner i teaterböndernas talrika skrå. Här visar regissör Edgren knappast den nödiga lyhördheten. Men han har lyckats mycket bra med Anna-Lisa Ericson (säkert en svår uppgift), rätt bra med Gösta Kjellertz. Nils Lundell och Georg Blomstedt (Löpar-Nisse) ha utomordentliga scener. Det spelas fint över hela linjen. De falska tonfallen bero på själva stoffet."

AB (Griggs): "Om man ändå i viss mån satt tveksam inför denna film, så berodde detta på Värmlänningarna i sig själv. Stycket är för naivt och gammalmodigt för att gripa en modern publik, hela denna genre med storbönder, allmogedräkter och landskapsidiom har säkerligen spelat ut sin roll i filmavseende. Svensk film borde kunna finna ämnen, som äro mer givande.

På de agerande är intet att anmärka. Med Anna-Lisa Ericsson har Svensk Filmindustri gjort ett fynd, denna lilla aktris var stundtals strålande som Anna och visade sig dessutom besitta en välskolad sångröst. Anna-Lisa Ericsson är en tillgång att räkna med. Gösta Kjellertz var bäst i det sångliga, hans spel är ännu så länge kanske litet stelt och tvunget, men detta berodde nog också till stor del på styckets fullständigt omöjliga repliker."

DN (Jerome): "Så mycket folk har inte setts framför kameran i svensk film på år och dag. Och hr Edgren har drillat sina skaror i en perfekt drill, kanske med för noggrann takt t. o. m. Det blir litet för mycket av exercis ibland eller åtminstone av kulturella folkdanser och söndagsfina folkdräkter. För litet och för mycket skämmer som bekant allt. Här togo dansuppvisningarna för stor plats i handlingen. Och inte nog med detta! Vederbörande -- i detta fall manuskriptförfattarna, hrr Edgren och Sölve Cederstrand -- ha även fallit för frestelsen att göra för mycket sång av det hela. Det är nog gott och väl med vackra och alldeles ypperligt sjungna folkvisor, men de kunna inte ersätta bristen på en verkligt stark dramatisk linje i handlingen. Sorglustigheten hos Dahlgrens Värmlänningarna kom nog en smula i skymundan för att det prompt skulle vara tal-, sång- och dansspel, d. v. s. ljudfilm.

Att hr Edgren emellertid gjort en vacker film av Värmlänningarna är otvivelaktigt. Den har sin styrka i de enskilda detaljerna, i de intimare scenerna och de individuella prestationerna."

Kommentar Svensk filmografi

Gösta Kjellertz (intervju 2.12.1975): "Det mest framträdande med Värmlänningarna för mig som musiker var att det inspelades med direktljud, så att man ute i den värmländska naturen hade en orkester på 35-40 man under ledning av John Kåhrman som spelade sittande i skjortärmarna eller i badbyxor beroende på temperaturen. En ytterligare komplikation var att Annalisa Ericsons sångröst kom från Helga Görlin som sjöng från sin egen mikrofon. När det var fråga om en duett mellan Anna och Erik måste Annalisa hålla absolut tyst trots att hon måste ge sken av att sjunga för hon stod alldeles intill min öppna mikrofon, medan hennes ljud skulle komma över Helga Görlins. Det hela resulterade i att denna 35-40 mans orkester kunde låta som en liten trio därför att all resonans, allt rumseko, försvann helt. Ljudet blev helt dött.

Edgren hade bestämt sig för att låta Anna rusa iväg genom snön, när hon blev mentalt omtöcknad, men 1932 fanns inte en snösmula så vi spelade in det avsnittet i Finland. Utanför Helsingfors fanns det gott om snö och här kunde vi äntligen för första gången göra Värmlänningarna med snö.

Inspelningarna i Värmland skedde med Arvika som högkvarter. Bröllopsscenerna togs vid Arvikas musikhögskola, Ingesund. Vidare förekommer hembygdsgården i Arvika, vid Sågudden och dessutom Glafsfjorden. Vidare var vi uppe vid sjön Ränken norr om Arvika."

"Wermlenningarne" av Fredrik August Dahlgren (1816-1895) uruppfördes på Teatern i Operahuset den 27.3.1846. Sångspelets musik arrangerades av tonsättaren och violinisten Andreas Randel (1808-1864).

Det finns åtminstone fem svenska inspelningar av "Värmlänningarna" och dessutom ett par tidiga treminuters ljudfilmssnuttar, s k Biofonfilmer, med melodier ur sångspelet. Dels några sådana gjorda av Numa Petersons Handels & Fabriks AB omkr 1903, dels Jag sjunger och dansar inspelad av Frans Lundberg i Malmö 1910.

Mera kompletta inspelningar av sångspelet är en inspelning av Frans Lundberg, 1910, en från Svenska Bio i Kristianstad samma år, en inspelad av Svea Film 1921, denna film från 1932 samt en gjord av Europa Film 1957.

Värmlänningarna hade samtidig premiär i Göteborg (Cosmorama) och Malmö (Scania).

Förlaga

Originaltitel Wermlenningarne. Sorglustigt tal-, sång- och dansspel (Pjäs)
Författare Fredrek på Rannsätt (text)
Andreas Randel (musik och musikarrangemang)


Inspelning

1932-06-28 1932-09-26
Filmstaden Råsunda Sverige (ateljé)
Arvikas musikhögskola i Ingesund Arvika Sverige (exteriörer - bröllopsscenerna)
Hembygdsgården Arvika Sverige (exteriörer)
Sågudden Arvika Sverige (exteriörer)
Glafsfjorden Arvika Sverige (exteriörer)
Sjön Ränken norr om Arvika Arvika Sverige (exteriörer)
Uppsala Sverige (exteriörer)
Helsingfors omgivningar Finland (exteriörer - snöscenerna)

Visningar

Sverigepremiär 1932-10-10 Röda Kvarn Gävle Sverige 90 min
1932-10-10 Cosmorama Göteborg Sverige 90 min
1932-10-10 Scania Malmö Sverige 90 min
1932-10-10 Scania Norrköping Sverige 90 min
1932-10-10 Röda Kvarn Stockholm Sverige 90 min
1932-10-10 Svea Sundsvall Sverige 90 min
1932-10-10 Röda Kvarn Uppsala Sverige 90 min
1932-10-10 Röda Kvarn Örebro Sverige 90 min
TV-visning 1975-02-16 TV2 Sverige 88 min
1988-09-25 TV2 Sverige 88 min
1995-12-25 TV2 Sverige 88 min
1998-09-08 SVT1 Sverige 88 min
Urpremiär 1932-10-10 Röda Kvarn Gävle Sverige 90 min
1932-10-10 Cosmorama Göteborg Sverige 90 min
1932-10-10 Scania Malmö Sverige 90 min
1932-10-10 Scania Norrköping Sverige 90 min
1932-10-10 Röda Kvarn Stockholm Sverige 90 min
1932-10-10 Svea Sundsvall Sverige 90 min
1932-10-10 Röda Kvarn Uppsala Sverige 90 min
1932-10-10 Röda Kvarn Örebro Sverige 90 min

Musikstycken

Originaltitel Värmlandssången
Textförfattare Fredrek på Rannsätt
Sångare Gösta Kjellertz
kör


Originaltitel Var hälsad, sköna morgonstund
Kompositör Philipp Nicolai (1599)
Textförfattare Johan Olof Wallin (svensk text 1819)
Sångare kör


Originaltitel I villande skogen jag vallar min hjord
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Helga Görlin (dubbar Annalisa Ericson)


Originaltitel Därför är jag nu så glad
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Gösta Kjellertz


Originaltitel Och gossen gav sig ut
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Nils Lundell


Originaltitel Och jungfrun hon gångar åt blomsteräng
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Helga Görlin (dubbar Annalisa Ericson)


Originaltitel Hej hoppsasa!
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Nils Lundell


Originaltitel Kaffetåren den bästa är
Textförfattare Mauritz Cramær (1846)


Originaltitel Per och Stina
Textförfattare Sölve Cederstrand
Ejnar Westling
Sångare Axel Kling
Edit Ernholm


Originaltitel Värmländsk fältjägarevisa
Textförfattare Sölve Cederstrand (1932)
Sångare kör


Originaltitel Ja, må han leva!
Sångare kör


Originaltitel Jössehäradspolska
Bearbetning Andreas Randel


Originaltitel Jänta å ja'
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1840)


Originaltitel Skomakarevalsen


Originaltitel Anders Perssons stuga


Originaltitel Nu far jag bort så långt från dig
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Gösta Kjellertz
Helga Görlin (dubbar Annalisa Ericson)


Originaltitel I ungdomens eviga stad
Kompositör Jules Sylvain (1932)
Textförfattare S.S. Wilson (1932)
Sångare kör


Originaltitel Herre, signe du och råde
Kompositör Johann Schop (1642)
Textförfattare Jesper Swedberg (1694)
Sångare kör


Originaltitel Godnatt nu min väna lilja
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Helga Görlin (dubbar Annalisa Ericson)


Originaltitel Nu haver jag tjänat
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Ivan Hedqvist (dubbad av ?)


Originaltitel Jag sjungit har i dagar
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Sångare Helga Görlin (dubbar Annalisa Ericson)


Originaltitel Nu skål för Erik och skål för Anna
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)
Arrangör Andreas Randel (1846)
Sångare Yngwe Nyquist
Hugo Björne
Mathias Taube
Hilda Borgström
Axel Kling
Edit Ernholm
Nils Lundell
Georg Blomstedt
kör


Originaltitel Den lille sover i skogen


Originaltitel Jag sjunger och dansar
Kompositör Andreas Randel (1846)
Textförfattare Fredrek på Rannsätt (1846)


Originaltitel När rönnen blommar
Kompositör Wilhelm Peterson-Berger


Ämnesord

Bonde
Bröllop
Folkdans
Glafsfjorden
Julotta
Lysning
Majstång
Process
Reverser
Ringare
Ränken/sjö
Studier/akademiska
Torpare
Uppsala
Vansinne
Värmland

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel VÄRMLÄNNINGARNA En filmberättelse efter F. A.Dahlgrens sorglustiga tal-, sång- och dansspel av Sölve Cederstrand och Gustaf Edgren
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel VÄRMLÄNNINGARNA En filmberättelse efter F. A. Dahlgrens sorglustiga tal-, sång- och dansspel av Sölve Cederstrand och Gustaf Edgren
Tryckeri AB Offsettryck


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel VÄRMLÄNNINGARNA En filmberättelse efter F. A. Dahlgrens sorglustiga tal-, sång- och dansspel av Sölve Cederstrand och Gustaf Edgren
Tryckeri AB Offsettryck


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel VÄRMLÄNNINGARNA
Tryckeri Ljunglöfs


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel VÄRMLÄNNINGARNA
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.
Affischdesign ? Lindstrand


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel VÄRMLÄNNINGARNA
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.


Bestånd Arkivalier

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Kostymskiss
Arkivalietitel 17 st kostymskisser
Teknik tusch
Storlek 17


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Fri bearbetning av F.A Dahlgrens pjäs, av Sölve Cederstrand och Gustaf Edgren.
Omfång 73 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Omfång 1 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Omfång 1 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Omfång 1 s.
Språk Engelska


Typ Synopsis
Omfång 1 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Omfång 20 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Omfång 19 s.
Språk Svenska


Typ Kringmaterial


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 1
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?