Grundfakta

Media (228 st)

Originaltitel Kadettkamrater
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1939-12-08

Medverkande

Håkan Westergren
kommendörkapten Ståhlkrantz

Bror Bügler
löjtnant Granfelt

Erik "Bullen" Berglund
styrman Johansson

Åke Söderblom
Åke Hjelm, kadettaspirant

George Fant
Olle Lindberg, kadettaspirant

Hasse Ekman
Bertil Winge, kadettaspirant

Visa alla medverkande

Handling

Olle Lindberg med fästmön Britta är ute och seglar i roslagsskutan Rosamunda. Den svenska östersjöflottan dyker upp och Olle ropar på sin far att komma ut ur kajutan för att se denna...

Visa hela handlingen

Press

SvD (Roderick): "Filmens komposition är ojämn, en smula ryckig, full av upprepningar. Den saknar jämt stigande, dramatisk rytm. Men med dessa reservationer kan man med lugnt samvete berömma...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Idé
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Regiassistent
Rådgivare
Dialog
Inspicient
B-foto
Stillbildsfoto
Ljussättare
Musikarrangör
Orkester
Orkesterledare
Scenografiassistent
Smink
B-ljud
Förtexter

Medverkande

Håkan Westergren kommendörkapten Ståhlkrantz
Bror Bügler löjtnant Granfelt
Erik "Bullen" Berglund styrman Johansson
Åke Söderblom Åke Hjelm, kadettaspirant
George Fant Olle Lindberg, kadettaspirant
Hasse Ekman Bertil Winge, kadettaspirant
Alf Kjellin Greggy Ståhlkrantz, kadettaspirant
Kotti Chave Sten Brenner, kadettaspirant
- Ej krediterade:
Wiange Törnkvist kadettaspirant
Ernst Wellton kadettaspirant
Sven Göran Alw kadettaspirant
Karl-Arne Bergman kadettaspirant
Carl-Erik Wizén kadettaspirant
Axel Högel Lindberg, Olles far
Signe Lundberg-Settergren fru Lindberg, Olles mor
Irma Christenson Marianne Ståhlkrantz, Greggys syster
Ullastina Rettig Ulla, Bertils syster
Karin Nordgren Lill-stina, Greggys kusin
David Erikson handelsman Larsson
Britta Larsson Britta, hans dotter, Olles fästmö
Lill-Tollie Zellman Hélene, Stens flicka på dansstället
Hartwig Fock värden på hamnkrogen Atlanta
Eric Gustafson bartendern på dansstället
Signe Wirff fru Ståhlkrantz
Torsten Bergström den utländske befälhavaren
Helge Mauritz den utländske officeren
Oscar Rosander en fransk matros på dansstället
Bertil Schedin brevbäraren
Hugo Bolander examinator, amiral
Otto Malmberg examinator
Marianne Lenard en vamp på dansstället
Erik Jansson en kund i handelsboden
Gerda Boman en kund i handelsboden
Åke Uppström tysk sjöman på dansstället
Siri Olson en flicka på dansstället
Hans-Eric Stenborg tysk sjöman på dansstället
Majken Torkeli en flicka på krogen Atlanta
Gösta Bodin bartendern på krogen Atlanta
Uno Larsson en gammal sjöman på krogen Atlanta
Sol-Britt Agerup uppasserska på kadettbalen
Elsbeth Harre flicka på kadettbalen
Greta Liming flicka på kadettbalen
Susanna Östberg flicka på kadettbalen
- Ej identifierad:
Eric Laurent en främmande officer

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svensk Filmindustri 1939
Laboratorium AB Svensk Filmindustris filmlaboratorium

Handling

Olle Lindberg med fästmön Britta är ute och seglar i roslagsskutan Rosamunda. Den svenska östersjöflottan dyker upp och Olle ropar på sin far att komma ut ur kajutan för att se denna syn. Gamle Lindberg är rörd för att han härstammar från en lång rad marinbefäl. Ombord på Rosamunda ser man hur fru Lindberg borta på en skärgårdsö hissar flaggan som signal att det är någonting viktigt hon vill säga. Man seglar tillbaka och det visar sig att Olle fått brev om att han skall inställa sig till aspirantkursen i Karlskrona följande dag klockan tio.

Han packar och vi återfinner honom på Stockholms Central med andra aspiranter, bl a Greggy Ståhlkrantz, vars fader är kommendör, och som har med sig bl a systern Marianne och kusinen Lill-Stina. Samtliga flyttar ner till Karlskrona. I samlingen finns även Åke Hjelm, som är på väg till samma ställe och som avskedshyllas av massor med flickor. När man kommer fram till Karlskrona möts man av Bertil Winge i en flott bil med systern Ulla. Han bjuder alla på ett hamnkondis och där inleder Ulla en flirt med den svårflirtade Olle: hon kör dem till kasernen där de försvinner bakom kaserngrindarna.

Styrman Johansson ställer upp aspiranterna. I logementet sätter Åke upp ett stort urval flickfoton på insidan av sin skåpdörr. Här följer dagar av hård utbildning med exercis, knopslagning, rodd, simning mm. Man får permission och hälsar på en biografvaktmästare av misstag i tron att det är en amiral. Det skall bli femkamp, och följande dag avgörs seglingen. Sent på kvällen slinker en av aspiranterna, Sten Brenner, ner till hamnen och mixtrar med segelbåtarna. Följande dag springer ett skot på Greggys båt och Olle, som vänt sin båt för att kunna hjälpa honom får fel på sitt roder. Sten vägrar att stanna och hjälpa dem och kommer först i mål. Styrman Johansson tycker det hela är mystiskt och antyder att någon har saboterat seglingen. Kommendör Ståhlkrantz och hans fru har bjudit hem aspiranterna. Olle och Marianne har ett ingående samtal och Olle berättar om sina fattiga föräldrar och fästmön Britta.

Ombord på pansarkryssaren Gotland. Aspiranterna har laddövning. Senare drabbar Sten och Åke samman i logementet när Åke förklarar att han inte tänker "snacka med såna som Sten". Gotland kommer till en exotisk hamn (Casablanca??), aspiranterna går i land och råkar i slagsmål på en krog. Man kommer tillbaka till Karlskrona och alla blir godkända för vidare utbildning, utom Sten, som ansetts brista i kamratanda. Kadetterna fortsätter sin tjänstgöring ombord på Drottning Victoria, där man har en ansträngande flottmanöver. Studier fortsätter på Sjökrigsskolan på Skeppsholmen. Efter slutexamen blir det stor bal, varifrån aspiranterna rycks, för flottan har mobiliserat och aspiranterna är nu officerare ombord på mindre marinfartyg.

Under neutralitetsvakten måste man undersöka om främmande fartyg varit inne i skärgården och Olle sänds iland på sin holme för att höra om främlingar spårats. Där råkar han ut för en ankrad utländsk jagare och några utländska officerare försöker få upplysningar om den konvoj som Olles krigsfartyg övervakar. Olle slår en av dem knockout och hoppar överbord från den främmande jagaren.

Den främmande jagaren lägger ut minor i en svensk farled och det hela slutar med att Åke Hjelm hjältemodigt styr sin båt in bland minorna och omkommer.

Censur / granskning

Censurnummer 60614
Datum 1939-12-07
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2930 meter
Kommentar Svensk Filmindustri lät klippa ner kopiorna fr.o.m. 12 december 1939 till 2877 meter. Aktlängder (nedklippt version): 595-567-520-574-621 = 2877 meter - 105 minuter. Aktlängder: 0, 0, 0, 0, 0.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Petersen-Poulsen, AGA-Baltic
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2930 meter
Längd i minuter 107 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

SvD (Roderick): "Filmens komposition är ojämn, en smula ryckig, full av upprepningar. Den saknar jämt stigande, dramatisk rytm. Men med dessa reservationer kan man med lugnt samvete berömma filmen för dess sällsynt vackra och klangfulla mariner, för dess vederhäftiga skildring av svenskt örlogsliv, för dess ofta manliga försvarspatos. Man får ett svep av instruktiva bilder från kadettutbildningen, bilder med kraft och kläm i. Särskilt examensscenen är bra tänkt och spelad.

Det är för övrigt ett mycket sympatiskt aspirantlag filmen bekantar oss med. Åke Söderblom, Georg Fant, Hasse Ekman och Alf Kjellin äro alla sympatiska och trevliga ungdomar, som agera friskt och chosefritt."

NDA (C B-n): "Vad man först och främst tycker om hos den är dess rent undervisande bilder, bilderna från kadetternas liv till lands och till sjöss, av det vardagliga arbetet, av båtarna och av vattnet. Man får här en verklighetsskildring, som är blåsig som ett öppet vatten, frisk, saltmättad. Och man förs mitt in bland en skara trevliga aspiranter, av riktigt svenskt och öppet kynne: Åke Söderblom, Georg Fant, Hasse Ekman äro några av dem. Man har det bra i deras sällskap, och man trivs med de klara ögon och den ridderliga, litet pojkaktigt svärmiska, kamratanda som är deras. Man trivs också med skolans interiörer, det är en form av svensk öppenhet man här får uppleva. Skämten äro muntra och oförargliga, de ha ingenting med det enklare militärspexet att göra.

Filmens svagheter höra framför allt kompositionen till -- den saknar fullständigt dramatisk stegring, och upprepningar förekomma titt och tätt. För att ge den något dramatiskt innehåll har en epilog tillagts, som på fem minuter ger knalleffekter, som skulle räckt för femtio med de fasanfullaste händelser utspelade innanför svensk territorialgräns. Den epilogen är styckets svaga sida. Eljes ger man gärna filmen beröm: för dess renhårighet, för dess saklighet, för dess svenskhet."

StT (Robin Hood): "Kadettkamrater är bra. Dels för att filmen visar att vi trots allt ha en flotta med traditioner från storvulnare tider -- symboliserade av de gamla gallionsbilderna i Karlskrona. Scenerna från undervattensbåtar och slagskepp, minutläggningar, torpederingar, dimbildningar och luftvärnsövningar äro ytterst intressanta för vem som helst. Där illustreras -- tydligare och bättre än förekommit i film tidigare -- vad vi dagligen läsa om i tidningarna och lyssna till i radio.

Dels visar filmen upp svensk ungdom och svenska officerare -- de senare när de äro som bäst. Det klagas att vår officerskår inte följt med sin tid utan fortfarande iakttar något slags medeltida snorkighet och dumdryg höghet mot manskapet. Men dessa filmofficerare, Håkan Westergren, Bror B*ler och Bullen Berglund äro idealiska militärchefer i modern anda. Förstå att upprätthålla ledarskapets auktoritet och disciplin, men samtidigt visa en kamratlig mänsklig vänlighet och förståelse. Ett fel har filmen: officerarna tvingas att för ofta hålla fosterländska tal! Det är tal var femte minut -- ofilmiskt och opsykologiskt. Det är inte prat man vill ha, det har man nog av från riksdag och civila kommittéer. Man vill ha handling."

Inspelning

1939-08-09 1939-11-25
Filmstaden Råsunda Sverige (ateljé)
Stockholm Sverige (exteriörer)
Stockholms skärgård Sverige (exteriörer)
Karlskrona Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1939-12-08 Palladium Stockholm Sverige 107 min
TV-visning 1985-08-10 TV1 Sverige 103 min
1990-10-22 Kanal 1 Sverige 103 min
1993-07-19 Kanal 1 Sverige 103 min
1995-09-12 Kanal 1 Sverige 103 min
2000-03-20 SVT1 Sverige 103 min
Urpremiär 1939-12-08 Palladium Stockholm Sverige 107 min

Musikstycken

Originaltitel En sjöman älskar havets våg
Textförfattare Ossian Limborg (svensk text 1875)


Originaltitel Rolling Home
Sångare kör (på svenska, engelska, tyska, franska)


Originaltitel La paloma
Kompositör Sebastián Yradier (1859)
Textförfattare Sebastián Yradier (spansk text 1859)
Ernst Wallmark (svensk text)


Originaltitel Därför sjunger en sjöman
Kompositör Filip Folke


Originaltitel Die Hebriden oder Fingalshöhle
Kompositör Felix Mendelssohn-Bartholdy (1833)


Originaltitel Ja, må han leva!
Sångare Åke Söderblom
kör


Originaltitel Landkjenning
Kompositör Edvard Grieg (1872, omarbetad 1881)
Textförfattare Bjørnstjerne Bjørnson


Originaltitel Kungliga Flottans paradmarsch
Kompositör Friedrich Wagner (osäker uppgift)


Originaltitel I sommarnatt
Kompositör Knut Söderström (1906)
Textförfattare Carl Barcklind (1906)


Originaltitel Die Heimkehr aus der Fremde. Uvertyr
Kompositör Felix Mendelssohn-Bartholdy (1829)


Originaltitel Svarta Rudolf
Kompositör Robert Norrby (1909)
Textförfattare Erik Axel Karlfeldt (1909)


Ämnesord

Aspiranter/flottan
Bal
Femkamp/militär
Flygplanskryssare
Gotland/flygplanskryssare
Karlskrona
Konvoj
Krigsfartyg/svenska
Minering
Neutralitetsvakt
Segling
Sjökrigsskolan
Skärgård/Karlskronas
Skärgård/Stockholms
Spioneri
Stockholm Skeppsbron
Stockholms Central

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel KADETTKAMRATER En film om svensk ungdom - en hyllning till kamratskapet
Tryckeri Ivar Hæggströms lito


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel KADETTKAMRATER
Tryckeri Zetterlund & Thelanders boktryckeri AB


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel KADETTKAMRATER
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Eric Rohman


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel KADETTKAMRATER
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Eric Rohman


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel KADETTKAMRATER
Tryckeri Zetterlund & Thelanders boktryckeri AB


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Kadettkamrater.
Omfång 183 s. Rollista (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 1
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?